Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print