Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016
image_print