Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print