Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023
image_print