Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δαπάνες καλλιτεχνικού προγράμματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2022

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022
image_print