Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων.Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήνλωσης Dramaica 2023 Δήμου Δράμας.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023
image_print