Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print