1

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ HELLENIC SECURITRANSPORT Ε.Π.Ε. -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ