Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξοπλισμός οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας. Ηχητικές σειρήνες – αστυνομικοί φάροι μηχανής και οροφής αυτοκινήτου

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023
image_print