1

Εξοπλισμός οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας. Ηχητικές σειρήνες – αστυνομικοί φάροι μηχανής και οροφής αυτοκινήτου