Τμήμα Προμηθειών

Εξοπλισμός του Κοινοτικού καταστήματος Μυλοποτάμου με μεγαφωνική εγκατάσταση, ποσού 2.396,99€ με το Φ.Π.Α. (1.933,06 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022
image_print