Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΑΚΡΙΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
image_print