Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Κ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020
image_print