Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Γενικός Συντονισμός Φεστιβάλ – Προγραμματισμός ομάδας και γενικής ατζέντας-Βοηθός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή -Βοηθός συντονισμού Γραφείου Τύπου και περιεχομένου επικοινωνίας. Συντονισμός της ροής και διεξαγωγής του Διεθνές Προγράμματος-Συντονισμός LAB 2 & μετάφραση και επιμέλεια καταλόγου του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021
image_print