Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΔ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print