Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Κ.Α.Π.Η ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print