Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ2208/08-06-2019τ.δεύτερο

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
image_print