Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021
image_print