Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Γνώμη του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας για τη διοργάνωση της 9ης Ανάβασης Κορυλόβου Δράμας από το Αθλητικό Σωματείο του Ομίλου Φίλων Αυτοκίνησης Δράμας (ΟΦΑΔ)

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022
image_print