Δημοτική Κοινότητα Δράμας

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΙΛΑΡ)»

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022
image_print