Δημοτική Κοινότητα Δράμας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
image_print