Δημοτική Κοινότητα Δράμας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2023
image_print