Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – ΑΣ ΄1986 ΔΡΑΜΑ΄ ΤΜΗΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ