Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Ολυμπιακή Ακαδημία.

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022
image_print