1

Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου του Γ.Σ. Δράμας ΔΟΞΑ.