Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Γνωμοδότηση για την παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος_Ρεμόντης Σάββας.

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
image_print