Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση περί αποδοχής ή μη αιτήματος ενδοδικαστικού συμβιβασμού επί αγωγής της Κ/Ξ “Α. Οθωναίου – Α. Φεσσά”

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022
image_print