Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

H ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021
image_print