Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (20/20-11-17, 21/27-11-17, 22/27-11-2017, 23/30-11-2017, 24/20-12-2017, 25/20-12-2017, 26/20-12-2017)

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
image_print