ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.ΣΤΙΣ 30/11/2016 ΚΑΙ 19/12/2016