Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου και Επιτροπών Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021
image_print