Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου και Επιτροπών.Πολυετής υποχρέωση.

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
image_print