Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 6 &27/9/2023 1&22-11-2023

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023
image_print