Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021
image_print