Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.,

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020
image_print