Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.382/2021-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print