Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 715/2021-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print