Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
image_print