Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Δράμας προς εφαρμογή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων της πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3879/2010

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
image_print