1

Οικονομική ενίσχυση για τη διεξαγωγή έκθεσης εικαστικών σωματείου εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Δράμας