Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ Π/Σ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015
image_print