Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙς ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
image_print