Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υλοποίηση Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2023 του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024
image_print