Τμήμα Προμηθειών

«Υλοποίηση των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι στην πόλη 2022, συνολικής δαπάνης 22.695.24 € με το Φ.Π.Α.(18.889.73 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα». ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 3543/08-07-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού μαζί με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
image_print