ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΕΔΡΑ ΤΗΣ) ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ.)