1

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠ∆) του έργου: «Κατασκευή νέας στέγης και κτιρίου αποδυτηρίων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας».