1

ΥΠΕΡΩΡ.ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023