ΥΠΕΡΩΡ.ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020 (ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ)