ΥΠΕΡΩΡ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020 (ΨΩΜΑ ΜΥΡΟΦΟΡΑ)