1

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΡΑΜ.ΠΡΑΚΤ.ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. & ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΪΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ 2021